ผู้ดูแลระบบ  |
ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
 17 ม.ค. 2549  20:00 น.

ปริมาณฝนรายชั่วโมง(มม.)
สูงสุด  [  ]
ปริมาณฝนรายวัน(มม.)
สูงสุด 0 [ - ]
ปริมาณฝนที่ตก   % ของพื้นที่

ปริมาณน้ำ
นครสวรรค์ ลบ ม./ว.
ชัยนาท - ลบ ม./ว.
บางไทร - ลบ ม./ว.
ปากเกร็ด - ลบ ม./ว.

ระดับน้ำหน้า,หลัง ปตร.ThaiWater.net thaiweather.net

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Hit Counters
ปริมาณฝนในพื้นที่   ผังการจัดการน้ำฝั่งตะวันออก
 


สรุปสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันออก

สภาพอากาศ ปริมาณน้ำ (ลบ ม./ว.) ปริมาณฝน (มม.)
บางไทร เกณฑ์ปกติ
ปากเกร็ด เกณฑ์ปกติ
ไม่มีฝนตก
รายละเอียดข้อมูล


รายละเอียดข้อมูลปริมาณฝน
ของจ.นนทบุรี
(ปรับปรุงข้อมูลรายชั่วโมง)


ปริมาณฝนรายวันแยกตามอำเภอ


รายละเอียดข้อมูลระดับน้ำ
ของจ.นนทบุรี
(ปรับปรุงข้อมูลรายชั่วโมง)


ภาพแผนที่ประกอบข้อมูลฝน


ภาพแผนที่ประกอบข้อมูลระดับน้ำ


ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ
จ.นนทบุรี
ข้อมูลประกอบ


แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง
และความแรงของพายุ ในปัจจุบัน


ภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม
GOES9เรดาร์ที่ดอนเมือง
รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

  


เรดาร์ที่สุวรรณภูมิ
รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT
  


ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศรายงานสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา